Kky ry eettiset ohjeet

Karjalan kanakoirayhdistyksen eettiset ohjeet

Jokainen jäsen sitoutuu kunnioittamaan kaikkia harrastajia ja koiria harrastustavoitteesta riippumatta, sekä edistämään hyvää yhteishenkeä ja kohtelemaan kaikkia toimijoita kunnioittavasti, asiallisesti ja tasapuolisesti. 

Koiria koulutetaan toivottua käytöstä vahvistamalla palkitsemisen, kehujen ja kiitoksen kautta vaalien koiran ja ohjaajan iloista ja hyvää yhteistyötä.

Ei sallita tai syyllistytä itse minkäänlaiseen eläinsuojelulainsäädännön vastaiseen epäasialliseen tai  väkivaltaiseen eläinten käsittelyyn tai kouluttamiseen.